Instytut Ordo Caritatis prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, ekspercką w zakresie służącym podtrzymywaniu i upowszechnianiu zasad cywilizacji chrześcijańskiej i życia katolickiego, polskiej racji stanu, tradycji i tożsamości narodowej, praw rodziny, szacunku dla macierzyństwa i życia ludzkiego, wolnej przedsiębiorczości, upowszechnienia własności i solidarności społecznej oraz kształtowaniu postaw odpowiedzialności społecznej opartej na tych zasadach.

CELEM INSTYTUTU JEST:

Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat zasad, historii i współczesnych form cywilizacji chrześcijańskiejWspieranie realizacji zasad cywilizacji chrześcijańskiej w życiu publicznym i społecznymKształtowanie opinii publicznej w duchu zasad cywilizacji chrześcijańskiej"

ZAJMUJEMY SIĘ

CO ROBIMY

ORGANIZACJĄ KONFERENCJI I WYKŁADÓW

DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ

ORGANIZOWANIEM BADAŃ

PRZYGOTOWYWANIEM PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

HISTORIA POLITYKA EKONOMIA

AKADEMIA ORDO CARITATIS

ZESPÓŁ

Marek Jurek
Marek Jurek
Tomasz Rowiński
Tomasz Rowiński
Cezary Mech
Cezary Mech

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS