Instytut Ordo Caritatis został powołany w styczniu RP 2013 przez Fundację Świętego Benedykta. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, ekspercką w zakresie służącym podtrzymywaniu i upowszechnianiu zasad cywilizacji chrześcijańskiej i życia katolickiego, polskiej racji stanu, tradycji i tożsamości narodowej, praw rodziny, szacunku dla macierzyństwa i życia ludzkiego, wolnej przedsiębiorczości, upowszechnienia własności i solidarności społecznej oraz kształtowaniu postaw odpowiedzialności społecznej opartej na tych zasadach.

CELEM INSTYTUTU JEST:

Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat zasad, historii i współczesnych form cywilizacji chrześcijańskiejWspieranie realizacji zasad cywilizacji chrześcijańskiej w życiu publicznym i społecznymKształtowanie opinii publicznej w duchu zasad cywilizacji chrześcijańskiej"

ZAJMUJEMY SIĘ

WHAT WE CAN OFFER YOU

ORGANIZACJĄ KONFERENCJI I WYKŁADÓW

DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ

ORGANIZOWANIEM BADAŃ

PRZYGOTOWYWANIEM PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

HISTORIA POLITYKA EKONOMIA

AKADEMIA ORDO CARITATIS

ZESPÓŁ

FRIENDLY & TALENTED

CEO & Programmer
Marek Jurek
CEO & Programmer
Marek Jurek
Photographer
Julie Wright
Photographer
Julie Wright
Graphic Designer
Jessica Davis
Graphic Designer
Jessica Davis

ZREALIZOWANE PROJEKTY

CAREFULLY SELECTED

  • Wszystkie
  • Apps
  • Design
  • People
  • Places

Weather App

on Apple Watch

Day at Work

My Workspace

Bike Prototype

Showcase

Ikea Furniture

Perfect Place

Latest Book

Vintage Style

Meeting

Day Work

Stand Here

by Ugmonk

Surfing Day

Paradise

Minimalistic Session

Chair, Book and Cat

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

DROP US A LOT OF LINES

BIURO

OBSERWUJ NAS

HEADQUARTER

459 Broadway
New York, NY 1233
(312) 323-4355

LONDON OFFICE

145 Oak Street
London, LN 233
(223) 345-7789

NASI PARTNERZY

GREATEST BRANDS